English | 简体中文| 设为首页 | 加入收藏
 
产品展示
 
英国 Bibby
(点击可见产品分类)
 
德国 CAT
(点击可见产品分类)
 
德国 ART
(点击可见产品分类)
 
瑞士GERBER(点击可见产品分类)
 
德国MC·ART
 
德国 LUM
 
产品详情 < 产品资料下载 >  


 
德国ART MICCRA 多合一分散匀浆刀头DS-20/PG SMIR
刀头类型: 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 
定子类型: 粗的
定子外径: 20mm
转子类型: 剪切-混合 转子
转子外径:  15mm
最大剪切速度: 30.6m/s
刀头长度: 250mm
最小浸入深度: 200mm/40mm
处理量(水): 20-5000ml
 
 
地址地图 | 公司简介 | 售后服务| 技术支持| 产品展示
德国CAT英文官网 德国Miccra英文官网 英国Bibby中文官网 谷歌 百度

技术支持:出格